ChristenUnie en CDA: ‘Ook in Amsterdam waardig ouder worden’

wow.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 3 september 2019 om 08:00

ChristenUnie en CDA: ‘Ook in Amsterdam waardig ouder worden’

AMSTERDAM – De Amsterdamse fracties van de ChristenUnie en het CDA presenteren vandaag een voorstel voor ‘Waardig ouder worden’ in Amsterdam. De gemeente Amsterdam zou het voortouw moeten nemen in een Ouderenwoonakkoord en moet jongeren motiveren om vrijwilligerswerk met ouderen te doen.

In overleg met maatschappelijke organisaties, zoals de Protestants-Christelijke Ouderenbond, het Netwerk van Oudere Migranten, burennetwerken en Alzheimer Nederland, dienen de partijen vandaag een initiatiefvoorstel in voor de gemeenteraad. “Elke Amsterdammer moet ouder kunnen worden in zijn of haar eigen stad, op een waardige manier. In de drukte van de dag worden ouderen in Amsterdam soms vergeten,’ aldus fractievoorzitter Don Ceder van de ChristenUnie – de partij die landelijk het initiatief nam voor het gelijknamige manifest.

Wat is waardig ouder worden? ‘Ouderen zijn belangrijk in de stad, als familieleden, als betrokken burgers, als de mensen die de stad hebben opgebouwd en zo veel meer. Met dit initiatief willen wij meer acceptatie en waardering voor de oudere Amsterdammer, en ze helpen met geschikte woningen en een betrokken sociale omgeving,’ licht Bowine Michel, zorgwoordvoerder van het CDA toe.

Binnen zes weken volgt een reactie van het college van burgemeester en wethouders, waarna er over het voorstel gestemd wordt. Het volledige initiatiefvoorstel is hier te lezen:

Klik hier om de pdf te downloaden

Concreet stellen de fracties de volgende punten voor aan het college:

 • Van Amsterdam een ‘waardig ouder worden gemeente’ te maken door het Manifest Waardig ouder worden te omarmen en uitvoering te geven aan de daarin beschreven punten, alsmede de punten die in dit initiatiefvoorstel zijn geformuleerd als concrete doorvertaling van het manifest;
 • Een lokaal ‘Ouderenwoonakkoord 2020-2030’ op te stellen samen met betrokken organisaties;
 • Van Amsterdam een dementievriendelijke gemeente te maken;
 • Respijtzorgcoördinatoren binnen de gemeente aan te stellen;
 • Een ouderensportfonds beschikbaar te stellen voor ouderen met een smalle beurs;
 • Ouderenbeleid een prominentere rol te geven binnen het gemeentelijk beleid en daartoe de naam van de raadscommissie aan te passen naar: Zorg, Jeugdzorg, Ouderen en Sport, alsmede het thema ‘Ouderen’ een specifiek onderwerp te laten zijn op de gemeentelijke site;
 • Een actieprogramma en publiekscampagne op te zetten om te werken aan acceptatie en herwaardering van ouderdom;
 • De maatschappelijke stage of maatschappelijke dienstplicht in te voeren en jongeren die vrijwilligerswerk doen te faciliteren en te stimuleren om deze in de ouderenzorg uit te voeren;
 • Te investeren in levensbegeleiders;
 • Een structureel halfjaarlijks overleg tussen de verantwoordelijk wethouder, Amsterdamse senioren en partijen die betrokken zijn bij senioren te organiseren;
 • Hospicezorg beter te ondersteunen vanuit de Wmo door het op dezelfde manier te behandelen als zorg die geboden wordt wanneer iemand thuis blijft wonen;
 • Preventieve huisbezoeken te realiseren bij tachtigplussers;

Bijlagen

Deel dit bericht