Actieplan CU, VVD, CDA en FvD bestrijding antisemitisme aangenomen door Amsterdamse raad

flag-186476_1280.jpg
04 Don Ceder.jpg
Door Don Ceder op 18 december 2019 om 20:00

Actieplan CU, VVD, CDA en FvD bestrijding antisemitisme aangenomen door Amsterdamse raad

Het actieplan van onder andere de ChristenUnie ter bestrijding van antismetisme is door de Amsterdamse raad aangenomen. Hier vind u de spreektekst van fractievoorzitter Don Ceder voor het debat.

"Antisemitisme is springlevend. En daarom zijn wij ook mede-indiener van dit voorstel. De Joodse gemeenschap verdient de ondersteuning van de raad. Een weerwoord tegen een geest van haat.

Maar laten we er heel helder over zijn: antisemitisme is nooit weggewest en komt ook niet uit één hoek: extreem-links, extreem-rechts, moslims, christenen, voetbal supporters. Antisemitisme leeft in de brede zin van onze samenleving en daarom is ook de onvermoeide steun vanuit de raad hard nodig.

Voor u ligt een concreet plan, waarbij wij denken dat wij via onder onderwijs, aangiftebereidheid een goede aanzet doen om de aandacht die er is voor antisemitisme te verstevigen. Ik zou graag aan de wethouder willen vragen of hij bereid is om het plan om in het primair onderwijs bezoeken te brengen aan instellingen die Joodse gedachtegoed onder de aandacht brengen ook onder de aandacht te brengen van het voortgezet onderwijs.

Dit is dan ook een aanzet. Er zal nog veel meer nodig zijn om antisemitisme te beteugelen. Maar met dat wij als raad ons achter dit plan kunnen scharen denk ik dat wij een belangrijk signaal afgeven aan Amsterdam, namelijk dat antisemitisme geen plaats heeft in onze stad
."