Volkstuinen koesteren, niet uitmelken!

volkstuin.jpg
Helenepf
Door Hélène de Bruine op 2 december 2020 om 12:45

Volkstuinen koesteren, niet uitmelken!

Het college heeft een nieuw beleid voor het gebruik en beheer van volkstuinen voorgesteld. Dit beleid is helaas nogal problematisch. De huren voor sommige perken stijgen absurd (soms tot wel 800%) en ook het meer openbaar toegankelijk maken van de tuinen brengt veel nadelen met zich mee. 

De ChristenUnie wil dat het huren van een volkstuin voor iedere Amsterdammer mogelijk moet zijn. Helaas zijn er vaak lange wachtlijsten maar het verhogen van de huur en het op die manier voor veel Amsterdammers onbetaalbaar maken om een tuintje te huren, is daarvoor niet de oplossing. De ChristenUnie wil dat er juist op meer plekken volkstuinen worden aangelegd. Volkstuinen moet de gemeente beschermen, niet uitmelken. 

Als ChristenUnie waarderen we juist ook het sociale karakter van de volkstuinen enorm. Het zijn de plekken waar Amsterdammers van allerlei pluimage elkaar nog ontmoeten en samen werken aan een groene omgeving, het bewaken van de biodiversiteit en vorm geven aan het verenigingsleven. En precies die zaken moet de gemeente beschermen en niet onder druk zetten met nieuwe maatregelen zoals die zijn voorgesteld in de nieuwe UItvoeringsstrategie. Het college wil de Amsterdamse volkstuinen 'moderniseren', maar wat de ChristenUnie betreft is modern niet altijd beter. Koester juist deze sociale en groene plekken die beheerd en georganiseerd worden door actieve verenigingen. 

Ook het verder openbaar toegankelijk maken van de volkstuinen lijkt vooralsnog onzorgvuldig en bedreigt het eigene en sociale karakter van de volkstuinen. Daarnaast zijn het juist vaak mooie, rustige wandelgebieden die mogelijk drastisch veranderen door er bijvoorbeeld fietspaden doorheen te leggen. Laten we schaarse groene gebieden in de stad niet nog verder asfalteren. Het college wil als onderdeel van het openbaar toegankelijk maken van de tuinen ook dat de tuinen 's nachts open gesteld worden. Dat kan echter de sociale veiligheid van deze gebieden behoorlijk aantasten. Er wordt al regelmatig ingebroken bij de tuinhuisjes en juist ook oude Amsterdammers kunnen zich door de nachtopenstelling behoorlijk onveilig voelen. U begrijpt, wij delen de zorgen van de tuinders hierover. 

Volgende week is er een debat over deze zorgwekkende plannen in de commissie Ruimtelijke Ordening. De inzet van de ChristenUnie is helder. Geen absurde huurverhogingen waardoor volkstuinen veranderen in elitetuinen en geen verdere openbare toegang wanneer de tuinders dit zelf niet willen. Volkstuinen zijn groene oases van rust in een drukke stad. Het zijn plekken met grote biodiversiteit. Dat moeten we niet koste wat kost willen moderniseren, dat moeten we koesteren! 

Voorafgaand aan het debat organiseert de gemeenteraad een inspraakavond over het nieuwe volkstuinenbeleid. Bent u een tuinder, regelmatig bezoeker van de volkstuinen of gewoon een betrokken burger? Kom 8 december dan inspreken. U kunt zich opgeven via deze link.