Maiden speech Tjitske Kuiper: "Overwin het kwade door het goede"

Bedelen.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 1 april 2021 om 14:30

Maiden speech Tjitske Kuiper: "Overwin het kwade door het goede"

Donderdag 1 april 2021 hield Tjitske Kuiper haar maiden speech in de Amsterdamse gemeenteraad. Over een overheid die een schild voor de zwakken moet zijn. Lees hier de hele tekst van haar intreerede. 

"Voorzitter,

Bij dit onderwerp neem ik als kersvers CU-raadslid graag het woord. Opvang van daklozen in een koudeperiode raakt een van de kernpunten van de CU. De overheid dient een schild voor de zwakkeren te zijn. Daarnaast heeft ze meer belangrijke taken o.a. op het gebied van veiligheid. Goed zicht hebben op wat ondersteuning en bijsturing verdient in onze samenleving is zeer relevant. Beschermt een overheid dat wat kwetsbaar is, zoals de daklozen, dan verdient ze ook vertrouwen van haar inwoners. Dit geldt overigens niet alleen mensen, maar ook de natuur.  

Ik mag mijn plek innemen in de raad van Amsterdam. Hoe bijzonder is dat! Eervol! En dan te beseffen dat ik in de jaren '80 als student aan de overkant van de Stopera (n.b. zichtbaar vanuit de raadszaal) kwam te wonen op de Zwanenburgwal. Ik kan in mijn herinnering nog de geluiden van de heipalen voor de bouw van dit stadhuis terughalen. Ik was een nieuwkomer vanuit 'de provincie' zoals we dat als Amsterdammers soms beschrijven. Maar al snel had ik de smaak van de stad te pakken. De vrolijkheid, de veelkleurigheid en de vrijheid hebben mij sindsdien gevormd. En nog altijd zie ik veel mensen opbloeien door het wonen in onze prachtige stad. Deze stad is in staat om het beste in mensen naar boven te halen. Maar er is ook de andere kant. Het kan ook het zwartste scenario vormen voor velen. Daklozen, de vele ongedocumenteerde gezinnen, de slachtoffers van mensenhandel, de gebruikers die verslaafd raken aan verdovende middelen, de kinderen die in armoede opgroeien. Maar ook de overwerkte en te ambitieuze carrière zoeker, de ZZP'er die nu in coronatijd het moede hoofd in de schoot moet leggen en de succesvolle ondernemer die niet meer weet of er straks nog wel iets te ondernemen is. 

Als raad hebben we instrumenten in handen om met verstand en gevoel keuzes te maken die grote invloed kunnen hebben op onze bewoners en het milieu. Dat is een grote verantwoordelijkheid. Tot begin vorig jaar was ik duo-raadslid en daardoor heb ik sommige van u al leren kennen als raadsleden en wethouders met het hart op de goede plek. Dat is het mooie van de democratie, we mogen ons aan elkaar scherpen en samen een lijn uitzetten voor de toekomst. Daar wil ik ook beslist de ambtenaren met hun inbreng, kennis en ervaring bij noemen. Wijze besluiten komen tot stand door een veelheid aan raadgevers staat in het bijbelboek Spreuken.

Wie zich verdiept in de geschiedenis van Amsterdam weet dat deze stad altijd een vrijheidslievende stad is geweest. (Geloofs)vrijheid en ruimte om handel te drijven. Beide hebben deze stad gevormd: de dominee en de koopman. Zowel vrijheid als handel zijn nog steeds leidend en beide zijn ook wel eens het spoor flink bijster geweest. Zo is de rijkdom van de stad niet altijd op een rechtvaardige manier tot stand gekomen. Denk aan de slavenhandel en de gevolgen waar velen nog steeds mee te worstelen hebben. En ook nu is het verdedigen van vrijheid actueel. Niet voor niets is het nodig dat de veiligheid van onze Joodse inwoners extra aandacht behoeft. Maar net zo goed de islamitische en de christelijke inwoners. En ook de inwoners van welke geaardheid of overtuiging dan ook.Tot op individueel niveau als het moet.  

Amsterdam is gevormd door haar bewoners en haar nieuwkomers. Tegelijk worden de nieuwkomers gevormd door het wonen in deze stad. Dat heb ik zelf ervaren en dat zie ik om mij heen gebeuren. Immers de open houding tegenover nieuwkomers vormt de stad elke keer opnieuw en kan haar goed doen. Zoals destijds de gevluchte hugenoten uit Frankrijk en België en de Joodse Portugezen hier kwamen, zo verrijken nu meer dan 100 verschillende nationaliteiten onze wijken. Tegelijk is deze veelkleurigheid voor meer autochtone Amsterdammers niet bij voorbaat een blijmaker. Hebben we daar genoeg oog en oor voor? Zelf woon ik in de Vogelwijk in Amsterdam-Noord. Ik probeer betrokken te zijn op onze buurt. Ik spreek veel mensen. Mondeling kan het er in onze wijk hard aan toe gaan als het over woningcorporaties en 'de gemeente' gaat. Een goed voorbeeld is de overhandiging van de petitie ‘Red Amsterdam Noord’ gisteren aan de burgemeester.  Maar ik zie ook het warme hart wat daar  toch vaak achter schuil gaat. Dat maakt mij hoopvol over onze samenleving. Er is echter wel een kloof tussen bewoners en overheid waar een goede brug voor nodig is. Over bruggen gesproken. Als noorderling ben ik geïnteresseerd in de sprong over het IJ. Maar ik ben nog meer geïnteresseerd in het overbruggen van de kloof in het sociale en economische leven van onze inwoners. 

We hopen dat onze stad in de loop van deze zomer weer toekomstgerichter aan de slag kan gaan. Mag toerisme met als grootste trekker prostitutie en drugshandel nog steeds zo'n grote rol spelen in de handelsgeest? Is het huisvesten van postadressen van internationale ondernemingen vanwege het belastingklimaat wel oké? Is er wel genoeg handhaving om milieudelicten op te sporen? Wordt er echt genoeg gedaan aan opsporing van kwaadwilligen die sociale huurwoningen tegen woekerprijzen onderverhuren aan ongedocumenteerden en onderbetaalde arbeidsmigranten? Dat brengt mij terug bij het agendapunt van vandaag. Is er voldoende aandacht voor dakloosheid om uiteindelijk te komen tot een meer structurele oplossing? U bent allen in staat om deze lijst aan te vullen.  

Het zoeken naar recht en gerechtigheid is voor mij een belangrijke drijfveer om deze nieuwe en eervolle rol als opvolger van Don Ceder op mij te nemen. Daarbij gaat het om mensen, maar ook om de schepping. Machtsmisbruik moet worden tegengegaan. Niet alleen mensen maar ook onze dieren en planten zijn te vaak slachtoffer van hen die zich als de sterkste voordoen. Een constructieve samenwerking met ieder die het goede is toegedaan is daarbij van essentieel belang. In de Romeinenbrief staat een hoopvolle bijbeltekst die mij aanmoedigt: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. 

Ik dank u voor uw aandacht."