Amsterdamse raad: geen verkoop van lachgas meer in Amsterdam

Lachgas.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 29 april 2021 om 12:00

Amsterdamse raad: geen verkoop van lachgas meer in Amsterdam

In Amsterdam wordt de verkoop van lachgas verboden. Met alleen de stemmen tegen van GroenLinks, D66 en BIJ1 nam de Amsterdamse gemeenteraad deze week dit voorstel van de ChristenUnie en de PvdA aan. Volgens de indieners, duoraadslid Gerjan van den Heuvel (CU) en raadslid Sofyan Mbarki (PvdA) is dit een noodzakelijke, volgende stap in het indammen van het lachgas-gebruik in de stad, waar steeds meer negatieve gevolgen over bekend worden.

Zo slaan artsen al lange tijd alarm over het toenemende gebruik van lachgas. Met de toename van het gebruik, zien zij ook steeds meer (vooral) jongeren in hun ziekenhuizen met hartinfarcten en dwarslaesies terecht komen. Tevens nam het aantal verkeersincidenten waar lachgas bij betrokken was toe van 130 incidenten in 2017, tot maar liefst 1390 in 2019: “Lachgas is daarmee niet alleen een gevaar voor de gebruiker zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving,” aldus fractievoorzitter van de PvdA Sofyan Mbarki. “Lachgas sloopt de levens van veel te veel jonge mensen. Als gemeente moeten we daarom een norm stellen. Lachgas is als gif en gif hoort niet verkocht te worden in Amsterdam.”

Het aangenomen voorstel van de PvdA en ChristenUnie stelt daarom voor om te stoppen met de verkoop van lachgas in horeca en op evenementen en dit verbod op te nemen in de APV. Volgens Gerjan van den Heuvel meer dan noodzakelijk: “Nu we weten hoe schadelijk het gebruik van lachgas is kunnen we niet langer wachten met een verbod. De bescherming van de gezondheid van jonge Amsterdammers kunnen we niet voor ons uit schuiven."

Ook zorgt het ingestelde verbod ervoor dat handhavers in de openbare ruimte kunnen handhaven op hinderlijk en overmatig gebruik wat vaak gepaard gaat met meerdere vormen van overlast zoals rondslingerende ballonnen en patronen of geluidsoverlast van voortdurend gesis van de lachgasflessen.