Gerjan van den Heuvel voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam

Gerjan 2021 by Isaac Owusu-6.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 4 juni 2021 om 15:30

Gerjan van den Heuvel voorgedragen als lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam

Het bestuur van de ChristenUnie Amsterdam draagt de 25-jarige Gerjan van den Heuvel voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur beschrijft Van den Heuvel als een jong talent die zijn sporen heeft verdiend in de Amsterdamse politiek en binnen de partij.  

“Ik heb er heel veel zin in om het christelijk-sociale geluid van de ChristenUnie in Amsterdam te vertolken,” zegt Van den Heuvel. “We hebben een diverse stad met schitterende gezichten maar helaas ook nog steeds veel schrijnende kanten en uitdagingen. Gelukkig kent de stad vele Amsterdammers die zich actief en gepassioneerd inzetten voor de stad, hun kerk, buurtbewoners, natuur of vluchtelingen. Ik wil samen met deze mensen aan de slag om de stad schoner, veiliger en vriendelijker te maken. In de Stopera een stem geven aan hen die niet zo snel gehoord worden in het publieke debat. Ik zet daarbij graag het werk van Don Ceder en Tjitske Kuiper voort.” Don vertrok in maart naar de Tweede Kamer en werd vervangen door Tjitske, die bij haar aantreden al aangaf tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 beschikbaar te zijn. 

Voorzitter van het bestuur, Gerdine Westland over de voordracht van Van den Heuvel: “Oog voor mensen in kwetsbaarheid, aandacht voor een schoon en veilig Amsterdam, waar ieder mens er toe doet en een plek heeft om te wonen, maakt Van den Heuvel een goede kandidaat, passend bij het profiel van de partij. Van den Heuvel heeft in de afgelopen periode op verschillende thema´s laten zien dat hij tot goede samenwerking komt met partijen van links tot rechts in de Amsterdamse gemeenteraad. Als fractievertegenwoordiger blijkt Van den Heuvel bovendien een sterk debater te zijn, die zaken op een goede manier aan de kaak stelt. Met deze lijsttrekker gaan we met vertrouwen de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet.”

Van den Heuvel heeft al verschillende taken vervuld binnen de partij. Sinds 2018 vervult hij, naast zijn rol als commissielid in de raad, de functie van hoofd fractiebureau en beleidsmedewerker. Hij was lid van het campagneteam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Van den Heuvel heeft daarnaast enige tijd de rol van duo-commissielid vervuld in de Provinciale Staten. Hij was voorzitter van de programmacommissie voor de Provinciale Statenverkiezingen en in 2019 lid van een denktank die een luchtvaartvisie uitdacht voor de ChristenUnie. Van den Heuvel studeerde van 2013 tot 2018 Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en studeerde af op de problematiek van ondermijning. Een jaar geleden begon hij samen met een collega de podcast Damsko. 

Van den Heuvel is getrouwd en woont in Amsterdam-Noord. Binnenkort stemmen de leden over de voordracht tijdens een ledenvergadering.