ChristenUnie Amsterdam presenteert conceptlijst en programma

Team 2022.jpeg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 12 november 2021 om 08:00

ChristenUnie Amsterdam presenteert conceptlijst en programma

De ChristenUnie Amsterdam presenteert vandaag haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijst is opgemaakt uit een kleurrijke en betrokken groep Amsterdammers met zeer uiteenlopende achtergronden. Vier jaar geleden haalde onze partij voor het eerst een zetel in de gemeenteraad, nu wil de ChristenUnie groeien en haar positie in de Amsterdamse politiek verstevigen. De focus van de campagne voor de komende verkiezingen zal liggen op samen recht doen. Dit is ook de titel van het verkiezingsprogramma wat vandaag wordt gelanceerd.

“De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie laten zien dat we van betekenis zijn voor Amsterdam en we hebben veel plannen waar kunnen maken, maar er is nog heel veel te doen voor de stad.”

- Lijsttrekker Gerjan van den Heuvel

Kandidatenlijst
De kandidatenlijst van de ChristenUnie is een diverse lijst waarbij verschillende werkzaamheden, achtergronden en kerkelijke betrokkenheid samen komen. De top 10 laat bijvoorbeeld al een diverse mix zien tussen jong en oud, verspreid over heel Amsterdam.

Op nummer twee staat Gianni de Costa. Inmiddels een bekende Amsterdammer die zich al jaren inzet voor de rechten van de ongedocumenteerde Amsterdammer. In 2020 werd hij daarom genomineerd voor de Amsterdammer van het jaar. In de coronatijd regelde hij voedselpakketten voor honderden ongedocumenteerde gezinnen. Hélène de Bruine staat op nummer drie. Zij is sinds de vorige verkiezingen de woordvoerder op ruimtelijke kwesties en toonde zich in die rol een voorvechter van het groen in de stad door op te komen voor de bescherming en uitbreiding van volkstuinen, het behoud van de Lutkemeerpolder en het tegenhouden van een nieuw theater De Meervaart in de natuur van de Sloterplas.

De lijst wordt gevuld met verschillende nieuwe talenten en vertegenwoordigers uit de achterban van de ChristenUnie. De lijst van de ChristenUnie toont veel diversiteit. Op nummer zes staat Kwame Ageman, een jonge ondernemer die veel bekendheid geniet in de Ghanese gemeenschap. Op nummer tien staat Arleen Westerhof die samen met haar man een grote kerkelijke gemeenschap leidt. Ook de studenten zijn goed vertegenwoordigd. Zo staan twee leden van Navigators Studentenvereniging Amsterdam op de lijst (Hadassa La, plek 5 en Rikkert Bor, plek 17). Ook staat de voormalig voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen op de lijst (Yvonne Buit, plek 9).

De Amsterdamse lijst bezit ook enkele partijprominenten. Voormalig Kamerlid Joël Voordewind en natuurlijk huidig Kamerlid Don Ceder, die in 2018 de zetel in Amsterdam veroverde, sieren de lijst als lijstduwers.

Voor meer informatie over de top tien en de volledige kandidatenlijst, zie tabblad 'Kandidatenlijst 2022' 

Samen recht doen
De ChristenUnie Amsterdam wil samen recht doen mét Amsterdammers, voor Amsterdammers. We vragen aandacht voor de gemeenschappen in de stad. Kerken, sportverenigingen en woon- en leefgemeenschappen vormen het sociale weefsel van de stad en zijn een warme plaats van ontmoeting voor veel Amsterdammers. Daarbij zijn het juist vaak die plekken waar men bereid is om iets voor elkaar te betekenen. Samen willen we recht doen voor de stad.

De campagne Samen recht doen uit zich in drie speerpunten.

Allereerst veiligheid in Amsterdam. De veiligheid is in Amsterdam onder druk komen te staan. Veel Amsterdammers voelen zich op dit moment niet vrij en veilig, dit komt mede door bedreigingen, geweldsincidenten en criminaliteit. Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten om de geweldsspiraal onder jongeren te doorbreken. Ook de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit is een prioriteit om criminaliteit tegen te gaan en Amsterdam veiliger te maken voor iedereen.

Vervolgens wil de ChristenUnie zich inzetten voor de aanpak van armoede en schulden. Bijna een kwart van de kinderen in Amsterdam groeit op in armoede. Om recht te doen aan elke Amsterdammer ziet de ChristenUnie armoede niet als een individueel probleem. Armoede leidt namelijk vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en veel stress. Daarom wil de ChristenUnie eerlijke inkomens, betaalbare woningen en gelijke onderwijskansen.

Als derde speerpunt focust de ChristenUnie zich op duurzaamheid en een groen Amsterdam. De ChristenUnie wil recht doen aan de schepping, omdat de mens door de jaren heen een negatief effect heeft gehad op het klimaat en onze natuur. Daarom ligt een focus op minder uitstoot en meer groene ruimte. Daarvoor wil de ChristenUnie een actieplan tot vermindering van energieverbruik. Hierbij zijn de inwoners ontzettend van belang, want parken, volkstuinen en andere groene gebieden zijn belangrijk voor de stad en haar inwoners.

Het volledige conceptprogramma is te vinden via het tabblad 'Verkiezingsprogramma 2022'