Een historische zetel voor de ChristenUnie Amsterdam

don nieuwsbrief
04 Don Ceder.jpg
Door Don Ceder op 30 juli 2018 om 19:37

Een historische zetel voor de ChristenUnie Amsterdam

Ik hoop dat het u allen goed gaat. Nu het zomerreces is aangebroken, wil ik u graag een terugkoppeling geven van een zeer hectische en roerige eerste periode in de raad. Na de verkiezingen op 21 maart was het nog een paar dagen verschrikkelijk spannend, maar later die week gaf toenmalig waarnemend burgemeester van Aartsen eindelijk het verlossende woord: de ChristenUnie had voor het eerst een historische zetel in de Amsterdamse gemeenteraad! 

Allereerst kwam er een enorme stortvloed van felicitaties binnen, die dagen duurde. Zowel van binnen de stad als vanuit het hele land kwamen welgemeende berichten. Dat laat te meer zien dat heel veel mensen hebben meegeleefd en gebeden voor het team. De felicitaties waren natuurlijk mede bedoeld voor een geweldig campagneteam dat maandenlang zo hard had gewerkt aan dit resultaat. Ook nogmaals mijn dank aan dit team.

Kort daarna kwam het besef: het gaat nu echt beginnen. En vanaf de beëdiging als raadslid tot aan de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heb ik dat geweten. Ik mocht mij de afgelopen maanden bezighouden met een aantal mooie uitdagingen. Allereerst moest ik, zoals Gert-Jan Segers zou zeggen, een gideonsbende vormen wat het fractieteam moest worden. Daarnaast mocht ik, als lid van de vertrouwenscommissie, op zoek naar een nieuwe burgemeester voor de stad. Ook moest ik tijdens raadsvergaderingen opeens een mening hebben over dossiers die soms al jaren speelden. En daarbij krijg ik als raadslid opeens ook nog uitnodigingen voor hele leuke dingen. Zo mocht ik een paar weken geleden de Zomerschool openen op de middelbare school SGR in Amsterdam Zuid-Oost. Hartstikke leuk om te doen natuurlijk! En naast dit alles moest ik ook nog als advocaat zorg dragen voor mijn praktijk. U begrijpt dat ik heb uitgezien naar dit zomerreces.

Ik heb inmiddels begrepen dat er als raadslid van de hoofdstad Amsterdam gigantisch veel op je af komt. Na een paar maanden tijd besef ik mij ook: raadslid zijn van de stad Amsterdam is één van de mooiste functies ter wereld. Het is geweldig dat je direct inspraak mag hebben op besluiten die de bewoners van Amsterdam aangaan. En het is nog mooier om te zien dat je met één zetel ook invloed kan hebben op de besluitvorming van de raad. De afgelopen maanden hebben we namelijk op heel wat onderdelen door middel van aangenomen amendementen of moties, waar we mede onze handtekening onder hebben gezet, besluitvorming beïnvloed. Bijvoorbeeld op de volgende punten:

- Meer aandacht voor financiële educatie in het coalitieakkoord.

- Woningcorporaties aan tafel bij overleggen omtrent uitstapprogramma’s voor prostituees.

- Inzetten op het ontplooien en versterken van vrijwilligers- of buurtinitiatieven rondom schulden en armoede.

- Het gemeentelijke aanbod van Nederlandse taaltrajecten verbeteren en zo mogelijk uitbreiden om taalachterstanden te bestrijden. 

- Extra inzet op het activeren van de stille reserve van bevoegde leraren die momenteel geen les geven om zo het lerarentekort te bestrijden.

- Een oproep aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Harbers om Afghaanse vluchtelingen bescherming te bieden in Nederland, zolang de veiligheidssituatie daar niet verbetert.

Door deel te nemen aan de raadsvergaderingen, betogen te houden en te proberen collega raadsleden te overtuigen leer ik elke dag meer. Het grootste compliment kwam van een collega-raadslid van een andere partij die na een raadsvergadering naar mij toeliep en zei: “Ik geniet van jullie bijdragen, de ChristenUnie is een waardevolle toevoeging voor de Amsterdamse gemeenteraad.” Wat een mooi compliment.

De komende jaren voel ik mij gesterkt door de oproep van Christus in Matteus 5 vers 14-16, waar Hij ons oproept om een licht te zijn. Ik hoop dat door ons heen uiteindelijk de hele stad een glimp zal zien van wie Hij is. Dat doen we niet alleen. Ik zie de vele vrijwilligers, organisaties, instellingen en kerken die dagelijks het licht zijn in de stad. Ik hoop als lid van de gemeenteraad deze helden te kunnen ondersteunen met het raadswerk.

Ik weet zeker dat ik namens het fractieteam spreek als ik zeg dat ik me gesteund voel door de vele steunbetuigingen en gebeden. Vanaf september gaan we een nieuw politiek jaar in en ik hoop daar nog meer te kunnen laten zien van ons licht. Dat kunnen wij niet alleen: daarom vragen wij u of u ons wil ondersteunen. Dit kan door actief lid te worden, uw gebeden, of door simpelweg uw ogen open te houden en ons te signaleren op wat er gebeurt in de stad. Bij voorbaat dank!

Hartelijke groet en Gods zegen, 

Don Ceder,

Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam

Deel dit bericht