Prostitutie in de stad: 'We noemen ze wel meisjes van plezier. Dat is niet zo. Er zit veel leed achter'

LiveFBgesprek
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 1 juli 2020 om 13:00

Prostitutie in de stad: 'We noemen ze wel meisjes van plezier. Dat is niet zo. Er zit veel leed achter'

Vrijdagavond 26 juni ging fractievoorzitter Don Ceder in gesprek met Frits Rouvoet van Bright Fame en Willemijn de Jong van Exxpose over de toekomst van prostitutie in Amsterdam. In deze blog kunt u een samenvatting van het gesprek lezen. Op de Facebookpagina van de fractie is het gesprek ook terug te kijken.

Frits is 15 jaar werkzaam op de Wallen met de organisatie Bright Fame. Frits: ‘We noemen ze wel meisjes van plezier. Dat is niet zo. Er zit veel leed achter.’ Frits verteld verhalen van dwang, schulden en vrouwen die het amper redden. Een vrouw die zoveel schulden heeft dat ze er bijna niet vanaf komt. Hij ervaart dit werk als roeping. Bright Fame werkt daarbij vanuit de relatie.

Willemijn heeft met de jongerenbeweging Exxpose handtekeningen verzameld van mensen die net als de beweging zeggen: wij willen dat het kopen van seks strafbaar worden gemaakt. In 2000 is prostitutie in Nederland legaal gemaakt met als bedoeling misstanden in de prostitutie aan te pakken. Het is aangetoond dat dat beleid niet heeft gewerkt. ‘Prostitutie is het afkopen van toestemming van seks.’ Het werken in de prostitutie is heel onveilig en vol geweld, dat maakt het niet tot een normaal beroep. En de meeste vrouwen worden gedwongen door hun pooier, of door omstandigheden, dan is het al geen vrijwillige keus meer. Het betalen voor seks maakt het een ongelijke situatie van mannen naar vrouwen, daarom niet de vrouw strafbaar te maken, maar de man. Zorg voor de vrouw en maak de man strafbaar. Dit burgerinitiatief wordt in het najaar behandeld in de Tweede Kamer.

‘Vinden we het normaal dat wanneer je geen seks kan krijgen in de kroeg, je de toestemming kan afkopen bij een prostituee? We zullen opnieuw de vraag moeten durven stellen: is prostitutie wel normaal te maken? Kunnen we prostitutie ooit op een goede manier regelen? Het legaal maken van prostitutie heeft het niet verbeterd. Moeten we niet gewoon helemaal opnieuw gaan afwegen hoe we tegen prostitutie aan moeten kijken? De verwarring bestaat dat prostitutie iets te maken heeft met seksuele vrijheid.’

Een idee is om via een intake tussen de exploitant en prostituee misstanden aan het licht te brengen. De exploitant is geen psycholoog, heeft een belang in het verhuren van de kamer en de vrouwen weten precies welke antwoorden ze moeten geven.

Het beeld van prostitutie in Amsterdam
Frits: ‘Ik ben haar nog niet tegengekomen, de prostituee die dit vrijwillig doet. Als je doorvraagt, blijkt er altijd een kwetsbaar verhaal achter te zitten en zijn het de omstandigheden die haar in de prostitutie gebracht hebben.'

Willemijn: 'Ik vind het heel belangrijk om tegenover de verhalen van de happy hookers, het verhaal te zetten van de grote kwetsbare meerderheid waarvan de stem niet wordt gehoord in het debat over prostitutie.'

Frits: 'Na Corona komt er geen grote stroom vrouwen uit bronlanden hier naartoe om hun geluk te zoeken. We moeten hen iets anders bieden dan: kom hier maar achter het raam staan.' Willemijn: 'Haal de aanzuigende werking weg. In Nederland zijn we zo druk met de overlast van prostitutie te bestrijden, maar in Zweden zetten ze de politie in om het sekskopen te bestrijden. Je ziet in Zweden dat de groep mensen die sekskopen een stuk minder is geworden doordat het illegaal is. De ‘harde kern’ die nog wel seks koopt, heeft een probleem en krijgen hulp aangeboden door de overheid. Doordat prostitutie legaal is in Nederland, heeft het ene grote aanzuigende werking, daardoor is ook de illegale sector heel groot.'

Don: ‘Prostitutie is niet iets wat je op je CV zet.’

Willemijn en Frits geven daarnaast beiden aan dat er veel transmensen in de prostitutie zitten. Zij hebben het zwaar. Ze komen daar ook terecht omdat ze in de rest van de samenleving worden uitgesloten. De afwijzing achter de ramen is groot naar hen toe. Maar ook mannen die vluchtelingen zijn. Die zitten veelal in de illegaliteit.

Het politieke debat van de actualiteit
Frits: 'De manier vooruit is allereerst vrouwen helpen en dan een uitsterfbeleid. Het huidige systeem kan niet zo doorgaan. De gesuggereerde oplossing van een sekshotel is een deprimerende bedoening. We moeten pittiger optreden en aan de voorkant een stevigere intake.'

Willemijn: 'De reden waarom de discussie nu zo levend is, stoort mij. De discussie is nu ontstaan door de overlast voor de buurt, maar waarom hebben het niet over alle problemen die de mensen in de prostitutie ervaren?! Verplaatsen naar een andere plek is niet voor de mensen in de prostitutie een oplossing, maar vooral voor de mensen in de buurt.'

Don: 'Het onderwerp beweegt. De vanzelfsprekendheid van prostitutie staat nu ter discussie, juist door het luisteren naar verhalen en door te graven.'

Frits: 'We moeten terug naar de situatie van voor 2000. De conclusie: de legalisatie van prostitutie is mislukt. Langzaam naar Zweeds model, maar eerst vrouwen helpen. Het imago van de stad moeten we veranderen.'